Küsi pakkumist

Mis on kindlustatud?

Pakume kindlustustada järgmiseid põllukultuure (kindlustatud ese): raps, rüps, nisu, oder, kaer, rukis, tritikale, herned, oad.

Kindlustatud eset saab kindlustada järgmiste juhtumite vastu: 

Põudkindlustatud parameeter on veesisalduse keskmine väärtus pinnases 1m2 (7 cm sügavusel), mõõdetuna satelliidiga (andmed ruutvõrgust 9km X 9km) vegetatsiooniperioodil.

Pinnase liigniiskus - kindlustatud parameeter on veesisalduse keskmine väärtus pinnases 1m2 (7 cm sügavusel), mõõdetuna satelliidiga (andmed ruutvõrgust 9km X 9km) vegetatsiooniperioodil.


Mis ei ole kindlustatud?
Kindlustus ei korva kahju mis tuleneb maavärinast, sõjast, terroriaktidest, mässudest, streikidest, rahvarahutustest, tuumaenergiast, kiirgusest või muust saastumisest.

Millised on põllumehe kohustused?

- teatama kahjujuhtumist 14 kalendripäeva jooksul alates riskiperioodi lõppemise kuupäevast;

- allkirjastama tõenduskirja, kinnitades, et teie tegelik kahju ei ole väiksem kui kindlustushüvitis.

Täpsema info leiad kindlustustingimustest.

Küsi pakkumist