Põllumajanduskindlustust on võimalik sõlmida traditsioonilise saagikindlustusena või ilmastikuparameetrite kindlustusena kasutades PRIA põllumajanduskindlustustoetust.  Aastal 2021 hüvitatakse 70% ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed. Võtke meiega ühendust dokumentide ettevalmistamiseks. 
   
Traditsiooniline saagikindlustus toimib sarnaselt ettevõte varakindlustusele, kahjujuhtumi korral selgitatakse välja tegelik kahju ja hüvitatakse vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Ilmastikuparameetrite kindlustus toimib printsiibil kas toimus kokkulepitud ilmastikusündmus või mitte. Näiteks põua puhul kui pinnase niiskusesisaldus on kolme nädala jooksul alla kokkulepitud näitaja makstakse hüvitis välja ilma pikema kahjukäsitlusprotsessita.